از صفر تا صد آموزش وب

مرکز آموزش ارجان هاست

موضوعات آموزشگاه

چرخه دامنه به چه صورت است؟

چرخه حیات دامنه

نمودار فوق چرخه حیات دامنه ها را طبق قوانین موسسه ICANN نشان می دهد.

توجه داشته باشید که دامنه های ir از این قاعده مستثنی می باشند.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب چرخه حیات دامنه رجوع کنید …

چرخه حیات دامین ملی .ir
نمودار فوق چرخه حیات دامین های ir را طبق قوانین سازمان فیزیک نظری IRNIC نشان میدهد.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب چرخه حیات دامنه رجوع کنید …