از صفر تا صد آموزش وب

مرکز آموزش ارجان هاست

موضوعات آموزشگاه

چگونه روی فایل یا قسمتی از سایت رمز ورود بگذاریم؟

رمز عبور گذاشتن روی فایل

با وارد کردن کد زیر میتوانید تعداد بیش از یک فایل را رمز گذاری کنید
<FilesMatch “*.html”>
<FilesMatch “file.*”>
<FilesMatch “*.*”>