پردازشگر مرکزی

CPU چیست؟

CPU مخفف Central processing unit و در لغت به معنی واحد پردازشگر مرکزی می باشد. پردازشگر (CPU) در حکم مغز و اصلی ترین بخش یک سرور […]

ادامه مطلب