پسوند

پسوندهای مختلف دامنه ها به چه معناست؟

دامنه com مخفف commercial میباشد. دامینهای com. دارای بیشترین محبوبیت میباشند که امکان ثبت آن برای تمامی افراد حقیقی و حقوقی امکان پذیر است. این دومین […]

ادامه مطلب